Wersja polska
English version
Deutsch

 

 

Pełna nazwa firmy:

Firma Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba firmy:

ul. Leszczynowa 60, 87-100 Toruń

Tel.:

(+48) 516 188 675

E-mail:

         fbr@wp.pl        

Strona internetowa:

         www.fbrtorun.pl        

Władze spółki:

Zarząd w składzie:

 


                              Barbara T. Furmanek  - prezes Zarządu Firmy Biegłych Rewidentów sp. z o.o.

    Barbara T. Furmanek  - prezes

Forma prawna:

spółka kapitałowa prawa handlowego;

 

udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest 5 osób

 

fizycznych, w tym 3 biegłych rewidentów

Rozpoczęcie działalności:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1993 roku

Kapitał zakładowy:

63.000,00 złotych

Rejestr sądowy:

wpisana dnia 26 listopada 2002 roku do Rejestru Przedsiębiorców KRS

 

w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy

 

pod nr KRS: 0000140556

Identyfikator GUS:

REGON 870034577

Numer identyfikacji

NIP 879-016-91-04

podatkowej:

w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu

Numer KIBR:

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań

 

finansowych pod numerem 164

Przedmiot działalności:

świadczenie usług w zakresie:

 

  - doradztwo przy przekształceniach i fuzjach,

 

  - doradztwo w dziedzinie rachunkowości, prawa handlowego i prawa

 

    podatkowego,

 

  - pomoc w samodzielnym prowadzeniu ksiąg przez jednostki oraz

 

    w rozliczeniach podatkowych;


Firma Biegłych Rewidentów Sp. z o. o. nie składa ofert

na badanie sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018.

W roku 2018 firma nie będzie przeprowadzać

audytów i przeglądów sprawozdań finansowych.


Strona główna Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
© Firma Biegłych Rewidentów sp. z o.o.   Design AF